Vintertræning
hver onsdag på kunststofbanerne ved Tolstedvej.
Husk, vær klar omklædt kl. 19.00.